3D Virtual Heritage of Montenegro

Reljef Crne Gore

U posebnom paviljonu Biljarda nalazi se Reljefna karta Crne Gore podignuta 1916. godine u razmjeru 1: 10.000 nakon što je austrougarska vojska ostvarila proboj Lovćenskog fronta na Cetinju i zadržala južni dio Biljarde sa sjedištem okupacionih snaga. Reljef Crne Gore, gdje se mogu vidjeti i dijelovi susjednih zemalja, izrađen je od betona na kamenoj podlozi koristeći precizne austrijske topografske karte tog vremena.

Rješenjem 1794/1 od 14.09.1948. Reljef Crne Gore prepoznat je za spomenik kulture. Osim vojnog značaja za taj period, ovaj jedinstveni objekt ima estetsku i istorijsku vrijednost.

Reljef vjerodostojno predstavlja teren Crne Gore kojeg čine visoke planine duž njenih granica na istoku, preko segmenta kraške regije zapadnog Balkanskog poluostrva, do uske obalne ravnice koja je široka između 2 do 6 km. Primorska ravnica potpuno nestaje na sjeveru, gdje se planina Lovćen i drugi vrhovi naglo uzdižu iznad Kotorskog zaliva. Obalno područje poznato je po seizmičkoj aktivnosti.

Crnogorski dio krša se nalazi na prosječnoj nadmorskoj visini od 900 metara, iako se neka područja uzdižu do 1.800 metara. Najniži segment je u dolini rijeke Zete, koja se nalazi na oko 450 metara. Rijeka zauzima središte Nikšičkog polja, izduženo udubljenje tipično za kraške regije, kog pretežno čini krečnjačka podloga sa brojnim vrtačama i podzemnim špiljama.

Visoke planine Crne Gore obuhvataju neke od najsurovijih terena u Evropi i imaju prosječnu visinu od 2.000 metara nadmorske visine. Značajan je Bobotov vrh na Durmitoru, koji doseže 2.522 metara visine i najviša je tačka u zemlji. Crnogorske planine predstavljaju najviše ledeno-erodirane dijelove Balkanskog poluostrva u posljednjem glacijalnom periodu.

Rijeka Tara presijeca kanjon rijeke Tare, najdublji kanjon u Crnoj Gori i Evropi i drugi po dubini na svijetu nakon Velikog kanjona, koji se proteže na 78 kilometara i 1300 metara dubine.


3D MODELI

ANIMACIJE

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 1

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 2

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 3

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 4

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 5

Reljef Crne Gore na Cetinju / Animacija 6

RENDERI