3D Virtual Heritage of Montenegro

Most na Sastavcima

Most na Sastavcima je najstariji most u Podgorici. Vjeruje se da potiče iz Rimskog perioda i jedan je od rijetkih ostataka nekadašnjeg rimskog grada koji se nalazio na ovoj lokaciji. Most je sagrađen od kamena, a popločan je riječnim oblucima. Obnovljen je u prvoj polovini XVII vijeka od strane Hafiz-paše Osmanagića. Most je lučnog oblika i ima ukupnu dužinu od 25 m. Visina luka mosta iznosi oko 5 m, a sam luk premošćava raspon od 11 m. Ukupna visina mosta iznosi nešto preko 6 m, a širine je 3,9 m. 


3D MODELI

RENDERI