3D Virtual Heritage of Montenegro

Mirište iznad Miločera

Digitalizovano nakon arheloloških istraživanja koje je sproveo JU "Polimski Muzej", a finansirala Turistička Organizacija Budve.


3D MODELI

RENDERI