3D Virtual Heritage of Montenegro

Digitalna konzervacija spomenika kulture

Postojanje dokumentacije vezane za kulturno-istorijske spomenike je ključno za njihovo očuvanje. Sa razvojem tehnologije, u posljednjih 10 godina, sve je više inicijativa koje su usmjerene na digitalizaciju spomenika kulture. Razvoj senzora i opreme za prikupljanje digitalnih podataka je doveo do mogućnosti njihove digitalne prezervacije. Digitalna prezervacije podrazumijeva kreiranje višedimenzionalnih 3D modela koji podižu kvalitet dokumentacije na veći nivo i pružaju nove mogućnosti promocije kulturnog nasljeđa.


Svjetsko kulturno nasljeđe je u konstantnoj opasnosti od propadanje usljed ratova, prirodnih nepogoda, vremenskih promjena, ljudske nebrige i ostalih faktora. Zbog ovoga je postojanje dokumentacije vezane za kulturno-istorijske spomenike od posebne važnosti za njihovo očuvanje. Ovo je prepoznato od strane mnogih stručnjaka koji se bave kulturnim nasljeđem što je dovelo do velikog broja radova i istraživanja na ovu temu, sa posebnim akcentom na digitalizaciju.Trenutna tehnologija i metodologije koje postoje pružaju mogućnost kreiranja realističnih 3D modela koji detaljno opisuju geometriju i teksturu spomenika. Ovakvi digitalni modeli imaju više mogućnosti primjene. Mogu se koristiti za arheološku dokumentaciju, digitalnu prezervaciju, primjenu u virtuelnoj i proširenoj stvarnosti i primjenu u industriji video igara. Pored toga, U poređenju sa 2D dokumentacijom, 3D modeli daju znatno veće mogućnosti promocije kulturnog nasljeđa.


Iako na tržištu postoje tehnološke mogućnosti za digitalnu prezervaciju spomenika kulture, države još uvijek nisu jasno definisale nacionalne strategije i standardizovane metotologije koje bi bile usmjerene na njihovu digitalnu prezervaciju i prezentaciju. Razlog je to što je za ovakav korak potrebno uključiti predstavnike vlade, kreatore 3D sadržaja, relevantne stručnjake iz oblasti 3D skeniranja i kulturne institucije. Kroz ovakvu sinergiju i doprinos pojedinaca iz različitih oblasti bi se moglo doći do strategije koja se tiče digitalne prezervacije spomenika kulture koja bi bila značajna za njihovo očuvanje i valorizaciju.Proces digitalne prezervacije i promocije kulturnih spomenika se može podijeliti u sljedeće faze:

  • Prikupljanje višedimanzionalnih podataka sa terena korišćenjem 3D skenera, dronova i fotoaparata
  • Obrada prikupljenih podataka korišćenjem odgovarajućih softvera i kreiranje 3D modela
  • Sigurno pothranjivanje digitalnih 3D modela
  • Kreiranje i prilagođavanje vizuelnog materijala (renderi, animacije, 3D modeli) za potrebe promocije i diseminacije rezultata
  • Upravljanje digitalnim podacima i njihova distribucija za potrebe edukacije, konzervacije, turizma, industrije video igara itd